forretningsutvikling strategi lederrekruttering

Essensi leverer skreddersøm

Essensi er opptatt av å skreddersy sin bistand ut fra behov hos oppdragsgiver. Med solid kompetanse og erfaring innen prosjekt- og prosessledelse bistår vi våre kunder med å systematisere den kunnskapen som allerede finnes, identifisere ny nødvendig kunnskap, samt tolke mulighetsbildet slik at kursen for videre utvikling kan stakes ut. Sammen med våre kunder skaper vi vekst, utvikling og resultater.


Strategi og Forretningsutvikling

Essensi gjennomfører mange ulike oppdrag innen strategi og forretningsutvikling. Vi bistår aktører i både offentlig og privat sektor med å systematisere og håndtere komplekse og sammensatte prosesser. Vi bidrar til å klargjøre eget ståsted, konkretisere mål, identifisere mulige veier for å nå målene, gjøre valg og iverksette tiltak.


Rekruttering

Essensi ønsker å være en strategisk rekrutteringspartner som involveres og bidrar til å sette sammen gode helhetlige løsninger i et forretningsmessig perspektiv. Ved å koble dyktige kandidater og deres kompetanse med behovet i våre kunders organisasjon bidrar vi til økt konkurransekraft og skaper verdi for både kandidat og arbeidsgiver.


Mine firma har i mange år benyttet tjenestene til Essensi. Det har vært forskjellige typer oppdrag. Vi har hatt ren bedriftsrådgivning, coaching av leder og profesjonell hjelp med rekruttering. Kontakten med Essensi har vært en styrke for mine firma. Vi har alltid fått god og grundig hjelp. Essensi har vært en trygg og god alliert når vi har hatt behov for det. Vi har hos Essensi følt oss som verdens viktigste kunde. Det må kunne sies å være fasitsvaret på hva god kundebehandling er.

Vi har hatt gleden av å kunne samarbeide med Essensi på flere prosjekter over flere år. Lønnsomhetsprosjektet som vi sammen gjennomførte på Byggmakker i Bodø har gitt konkrete resultater ved at vi nå har doblet lønnsomheten. Fantastisk. Vi har også benyttet Essensi ved strategisamlinger i vårt konsern. Resultatet har blitt riktige valg og en meget fin utvikling. Essensi kan jeg trygt og oppriktig anbefale til lignende prosjekter.  

Helgeland Betong AS engasjerte Essensi i et ettårig prosjekt for analysering av områder for forbedring av driften, og derigjennom ledelse av flere forbedringsprosjekt som involverte flere nivå i bedriften. Bedriften oppnådde god måloppnåelse og har også benyttet Essensi på rekruttering som ble resultatet av ett av delprosjektene. Vi kan trygt gi vår anbefaling av Essensi.  

Essensi var en viktig samarbeidspartner og prosessleder i en periode på 2 år da Bodø industri AS gjennomgikk bedriftens utfordringer og muligheter. Alle ansatte ble involvert på en smidig og konstruktiv måte, og ledet oss frem til en ny Strategisk plan. De viktigste stikkord som kan betegne deres arbeid er: presis, rask, innenfor avtalt pris, dyktig til å få alle med, tydelig.Webdesign levert av Nordic Hosting AS

Vi benytter informasjonskapsler (cookies)
slik at vi kan yte deg bedre service
Les mer

Personvern­erklæring og bruk av informasjons­kapsler

Vi har oppdatert vår personvern­erklæring.

Vi bruker informasjons­kapsler for at du skal oppleve at dette nettstedet er enkelt å bruke og til statistiske formål. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler i vår personvern­erklæring. Fortsatt bruk av nettsidene regnes som samtykke til erklæringen for personvern og bruk av informasjons­kapsler. Behandlings­ansvarlig Essensi behandler person­opplysningene om deg i overensstemmelse med personvern­erklæringen.

Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeids­partnere av Essensi, og der behandlings­ansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter person­opplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28.

OK