forretningsutvikling strategi lederrekruttering

Menneskene

Berit har mer enn 20 års erfaring som rådgiver ovenfor en rekke større og mindre virksomheter i privat og offentlig sektor, både i Nord-Norge og Norge som helhet.

Hennes kjernekompetanse er bedrifts- og næringsutvikling, med fokus på strategi, forretningsutvikling, innovasjon, styrearbeid og ledelse, næringsplaner, samt rekruttering. Hun har etablert og bygd opp flere rådgivingsmiljø, og har 14 års operativ erfaring som daglig leder. Hun innehar også bred erfaring fra styrearbeid.

Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering innen innovasjon og iverksetting, og er sertifisert på aktuelle arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy.

I tillegg har Berit spisskompetanse innenfor prosjektledelse og er en av få i landet som er sertifisert som PLP instruktør (PLP-ProsjektLederProsessen). Hun er sertifisert rådgiver innen bedriftsutviklingsprogrammet FRAM, SMB Utvikling og Navigator.

berit.laastad@essensi.no
97160626


Harriet er en erfaren konsulent og innehar flere styreverv både i privat og offentlig sektor.

Harriet har jobbet som seniorrådgiver i konsulentbransjen i 15 år, med hovedfokus på forretningsutvikling, styrearbeid, strategiarbeid, lederutvikling og lederrekruttering. Hun har jobbet som programleder og prosessleder på lederutviklingsprogrammer i nnl i fire år.

Harriet har også lang erfaring fra privat næringsliv, og har bl.a. vært direktør i transportnæringen og bedriftsrådgiver i finansnæringen.

Hun er utdannet siviløkonom med spesialisering innen logistikk og har etterutdanning innen styrekompetanse og gestaltveiledning. Hun er sertifisert bruker av en rekke arbeidspsykologiske kartleggingsverktøy og har gjennomført og bestått Det Norske Veritas sitt sertifiseringsregime for sertifisering av rekrutteringspersonell.

harriet.havdal@essensi.no
47753589


Carina har erfaring som leder, konsulent og innsiktsrådgiver gjennom 15 år i ulike roller i markedsanalyse- og mediebransjen. Hun har bred kunnskap om mediemarkedets utvikling, teknologi- og forbrukertrender, og hvordan innsikt og analyse bidrar til god forretningsutvikling i en kontekst hvor digitalisering og endringstakt er tiltakende. Hun har også egenerfaring fra ledelse av servicebedrift.

Carina er sivilmarkedsfører med spesialisering innen merkevarebygging, kommunikasjon og ledelse. Hun har erfaring fra rekruttering i rollen som leder, samt som rådgiver i Essensi AS

carina.hepsoe@essensi.no
99500906


Olaf er en svært erfaren organisasjonsutvikler, og har blant annet vært prosjektleder for etablering av helseforetak, prosesshjelper ved fusjon av kraftselskap og prosessleder ved etablering av ulike næringslivsklynger.

Olaf har hatt sentrale roller i lengre lederutviklingsprogram innen ulike bransjer som; media, finans, dagligvarehandel - så vel som offentlige institusjoner som; universitet, fylke, fylkeskommune og stat. Han har i tillegg lang erfaring som coach og bistandsyter ved konflikthåndtering og arbeid med kulturutvikling.

Olaf trives veldig godt når han får jobbe tett på oppdragsgiver med å skreddersy og gjennomføre program som gir bedre resultat både for organisasjon og «bunnlinje».

I tillegg til å være en erfaren konsulent, har han også erfaring som linjeleder og stabsleder i større virksomheter.

Olaf er sertifisert på en rekke utviklingsverktøy som brukes i forbindelse med leder – og teamutvikling.

olaf.havdal@essensi.no
97126035


Vigdis har gründet og bygd opp et regnskapsbyrå over 20 år, og har vært daglig leder/administrerende direktør i samme selskap i 13 år. I fjor gründet hun et nytt selskap innen blikkenslageryrket der hun også er styreleder.

Vigdis har god kjennskap til forretningsutvikling, strategiprosesser samt arbeide med økonomi og likviditetsstyring. Hun har lang og bred erfaring i arbeide med strategi, visjon og verdier i eget selskap. Vigdis er utviklingsorientert og brenner for å beholde og utvikle relevant kompetanse for nordnorsk næringsliv. Hun har stor tro på å bygge stolt merkevare gjennom godt design og god bedriftskultur, basert på medvirkningsplikt, eierskap og involvering.

Gjennom hennes år i regnskapsbransjen vil vi påstå at hun har en inngående kjennskap til mange bransjer og har stor systemforståelse. Dette kommer til stor nytte overfor selskaper som har behov for å automatisere prosesser og se nye muligheter i digitale verktøy og integrasjoner mellom ulike systemer.

Vigdis har etterutdanning innen styrekompetanse og har over flere år opparbeidet seg erfaring som styremedlem og styreleder.

vigdis.bjellaanes@essensi.no
91167638


Her finner du oss

Essensi AS
Sandgata 5A
8006 Bodø

Vi er lokalisert i sentrum av Bodø i et sterkt fagmiljø og kontorfellesskap i Sandgata 5A i Wieland-gården. Inngang fra Storgata – ved EiendomsMegler 1 Nord-Norge.Webdesign levert av Nordic Hosting AS

Vi benytter informasjonskapsler (cookies)
slik at vi kan yte deg bedre service
Les mer

Personvern­erklæring og bruk av informasjons­kapsler

Vi har oppdatert vår personvern­erklæring.

Vi bruker informasjons­kapsler for at du skal oppleve at dette nettstedet er enkelt å bruke og til statistiske formål. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler i vår personvern­erklæring. Fortsatt bruk av nettsidene regnes som samtykke til erklæringen for personvern og bruk av informasjons­kapsler. Behandlings­ansvarlig Essensi behandler person­opplysningene om deg i overensstemmelse med personvern­erklæringen.

Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeids­partnere av Essensi, og der behandlings­ansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter person­opplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28.

OK