forretningsutvikling strategi lederrekruttering

Vi finner rett kandidat til rett stilling

Godt planlagte ansettelsesprosesser med kvalitet i rekrutteringsarbeidet er en viktig faktor for at en virksomhet skal nå sine forretningsmål. Vår evne til å forstå markedet og hva som skaper resultater i de ulike forretningene setter oss i stand til å identifisere de rette menneskene til å løse våre oppdragsgiveres utfordringer.

Vår kompetanse

Vi har jobbet med lederrekruttering og rekruttering til nøkkelstillinger i mer enn 20 år og tenker at vellykkede rekrutteringsoppdrag innebærer å bry seg om menneskene som er involvert – både kandidater og arbeidsgivere som skal tilsette de nye hodene.Vi har solid erfaring med å rekruttere til et bredt spekter av bransjer og fagområder, og er særlig gode på rekruttering av ledere og nøkkelrolle personell.

Gjennom tett dialog med våre kunder gjennomfører vi en grundig jobbanalyse hvor vi avdekker arbeidsoppgaver og ansvarsområder, nødvendig kvalifikasjoner og kompetanseprofil. Våre søkemetoder er oppdaterte og effektive, og vi jobber for å avdekke hva som faktisk motiverer og driver kandidatene. Deretter sikrer vi at det er samsvar mellom stillingens innhold og det kandidaten motiveres av. Vi har øye for de flinke folkene og de gode lederne, samt et solid og relevant nettverk å støtte oss til for å finne riktig kandidat til riktig jobb.

Vi er sertifisert på og bruker anerkjente testverktøy i vårt rekrutteringsarbeid, og vi er opptatt av å gjennomføre grundige dokumenterbare prosesser.

For mer informasjon kontakt:Vi har samarbeidet med Essensi as ifm. to topplederstillinger i Signal Bredbånd as, og er svært tilfreds med prosessen, herunder gjennomføring og dialog i rekrutteringsprosessen, kandidattilfang fra direktesøk, samt utfallet på tilsettingene. Essensi har representert Signal på en utmerket måte gjennom prosessene og er en leverandør vi kommer til å fortsette å samarbeide med.

Vi har over flere år benyttet tjenester fra Essensi i strategiprosesser, rekruttering og bistand i utviklingsprosjekter. Vi opplever Essensi som en svært kompetent rådgiver, målrettet i prosesser og resultatorientert på våre vegne.

Vi har over flere år samarbeidet med Essensi for å rekruttere flere enhetsledere og kommunalsjefer. Essensi har gjort en solid jobb for oss som vi er meget fornøyd med. De er dyktige på å løse oppdraget, skape gode relasjoner og gjennomfører prosessen på en profesjonell og inkluderende måte, hvor både oppdragsgiver og kandidat blir godt ivaretatt. Vi vil også i fremtiden benytte Essensi sine tjenester.

Essensi har bistått meg i flere krevende leder rekrutteringsoppdrag – både for Helgeland Kraft og i andre sentrale helgelandsbedrifter. Samspill, integritet, innsikt og dyktighet beskriver kvalitetene i oppdragstilnærming og løsning. Essensi gis mine beste anbefalinger.

Vi hadde nylig en ansettelse av daglig leder for vår optikerkjede. Prosessen var god og vi satt til slutt igjen med en kandidat som viser seg å være den helt riktige.  Webdesign levert av Nordic Hosting AS

Vi benytter informasjonskapsler (cookies)
slik at vi kan yte deg bedre service
Les mer

Personvern­erklæring og bruk av informasjons­kapsler

Vi har oppdatert vår personvern­erklæring.

Vi bruker informasjons­kapsler for at du skal oppleve at dette nettstedet er enkelt å bruke og til statistiske formål. Du kan lese mer om vår bruk av informasjons­kapsler i vår personvern­erklæring. Fortsatt bruk av nettsidene regnes som samtykke til erklæringen for personvern og bruk av informasjons­kapsler. Behandlings­ansvarlig Essensi behandler person­opplysningene om deg i overensstemmelse med personvern­erklæringen.

Du er inneforstått med at disse opplysningene således kan bli presentert for kunder og andre samarbeids­partnere av Essensi, og der behandlings­ansvarlig eller databehandler er forpliktet å gjøre dette som følge av lovpålagte krav.

Opplysningene gis frivillig, og du er gjort kjent med at du kan kreve innsyn, retting og sletting etter person­opplysningslovens § 18 samt §§ 27 og 28.

OK